Handledning och Mentorskap

Du är chef och vi transformerar dig till ledare

I en dynamisk affärsvärld är ledarskap nyckeln till framgång. Vi är specialiserade på att stötta chefer på deras professionella utvecklingsresa. Vårt mål är att förstärka chefens styrkor, identifiera områden för utveckling och ge verktyg för att transformera chefen till en ledare med självförtroende och träffektivitet.

Som chef saknar du ofta någon som du kan bolla dina utmaningar med. En mentor som du kan lita på och ge dig ett utifrånperspektiv och ibland även en spetskompetens i hur du ska lyckas med att leda ditt företag eller din verksamhet framåt. Det är pousettovis här vi kommer in och skapar en lärandeprocess i utvecklingen av ditt ledarskap.

Kontakta oss

Förslag på paket inom handledning och mentorskap

Innan vi startar ett samarbete behöver vi ha ett inledande samtal där vi har en dialog kring hur dina behov och önskemål ser ut. Vi skräddarsyr självklart handledningen, men här är tre exempel på paket.

Prova-på

Handledning 3 mån

Du får handledning vid tre tillfällen under tre månader. Vi kommer att ses under ca två timmar vid varje handledningstillfälle. Här kommer vi belysa och följa upp hur du leder idag, varför du gör som du gör och vilka alternativ som finns. Handledningen sker digitalt i en plattform som passar dig bäst. Efter ditt Prova-på paket kan du självklart välja om och hur du vill gå vidare. Du kan förlänga ditt Prova-på paket eller ändra till Standard eller Premium.

Jämför paket

Standard

Handledning 6 mån

Du får handledning vid sex tillfällen. Här kommer vi belysa och följa upp hur du leder idag, varför du gör som du gör och vilka alternativ som finns. Vi kommer även ha möjlighet att kunna gå mer på djupet i ditt ledarskap. Du får även lära dig Pousettovis Ledarskapsmetodik, konsten att leda med tillit och dialog. Under ca 6 månader kommer vi tillsammans utveckla din förståelse för vilka konsekvenser ditt ledarskap leder till och varför du har de medarbetare du förtjänar. Handledningen kan ske både fysiskt och/eller digitalt.

Jämför paket

Premium

Handledning + mentorskap 12 mån

Du får ett personligt utformat upplägg och utöver handledning tillgång till en personlig mentor. Handledning vid tio tillfällen. Vi belyser och följer upp hur du leder idag, varför du gör som du gör och vilka alternativ som finns. Vi går på djupet i ditt ledarskap, men även kring dig som person. Du får även lära dig Pousettovis Ledarskapsmetodik, konsten att leda med tillit och dialog. Du kommer utveckla ett svart bälte i ett Träffektivt ledarskap. Under året kommer du hamna i många lärandeprocesser, bygga modet att omfamna misstag med en lärandelogik och även få ett fullgott skydd mot överkonsumtion av görandelogik och kontrollmonster. En personlig utvecklingsresa utöver det vanliga utlovas…

Jämför paket

Intresserad?

Kontakta oss

Vilken chef är du?

Ny som chef (0-2 års erfarenhet)

Är du ny som chef står du ofta inför utmaningen att hitta din plats i ledarrollen, balansera mellan att vara kollega och chef, samt lära dig att delegera. Det kan också vara svårt att hantera förväntningarna från både din egna chef och dina medarbetare, men även att fatta beslut med delaktighet när din chefserfarenhet är begränsad.Som ny chef kan det många gånger vara svårt att prioritera bland alla frågor, eftersom du upplever att alla frågor har lika stort värde. Här kan det vara lätt att hamna i en görandelogik där du som chef försöker lösa problem genom att hitta snabba lösningar på komplexa problem.

Eftersom det inte finns några enkla lösningar på komplexa problem så kan vi pousettovis stötta dig med en lärandelogik som skapar en förståelse kring hur och varför du leder som du gör idag. Vi kan även bidra med ett utifrånperspektiv för att minska glappet mellan dina avsikter och medarbetarnas upplevelser.

Kontakta oss

Junior chef (2-5 års erfarenhet)

Är du en junior chef har du ofta tagit några steg framåt från att vara ny i ledarrollen, men du kan fortfarande kämpa med att hantera komplexa personalärenden, prioritera bland olika arbetsuppgifter och stå emot trycket att leverera snabba resultat. Du kanske även upplever utmaningar med att leda mer erfarna medarbetare eller att balansera din egen personliga utveckling med dina medarbetares behov.

Med några års chefserfarenhet så har du lättare att prioritera mellan olika frågor. Du brottas kanske fortfarande med att du får frågorna du inte önskar ha från dina medarbetare.

Vi kan pousettovis stötta med ett utifrånperspektiv och med en lärandelogik som skapar en förståelse kring hur och varför du leder som du gör idag. Det kan även öka din förståelse för varför du får de frågorna du får. Vi kommer därefter att stötta dig i vad som är nästa steg för att utveckla ditt ledarskap.

kontakta oss

Senior chef (5-10 års erfarenhet)

Är du en senior chef kan du ha utmaningen i att styra organisationens eller enhetens strategiska riktning. En annan utmaning kan vara att hantera förväntningar från högsta ledningen eller styrelsen. Du står ofta inför komplexa beslutsprocesser med långsiktiga konsekvenser och behöver balansera organisationens övergripande mål med dina medarbetares behov.

Du kanske också kämpar med att hålla dig uppdaterad i ett ständigt förändrat affärslandskap och med att vara en förebild och mentor till yngre juniora chefer.

Vi kan pousettovis stötta med ett utifrånperspektiv och med en lärandelogik som skapar en förståelse kring hur och varför du leder som du gör idag. Det kan även handla om att vi erbjuder en mentor som du kan lita på och ibland även en spetskompetens i hur du ska lyckas med att leda ditt företag eller din verksamhet framåt.

VD/företagsledare/högre chef

Är du VD, företagsledare eller högre chef står du inför utmaningen att leda organisationens riktning samtidigt som du hanterar interna och externa processer. Du behöver ständigt väga och balansera förväntningar från olika intressenter, vilket innebär att hantera olika agendor från aktieägare, anställda och kunder.

Dessutom innebär ofta din roll en konstant jakt på att upprätthålla en företagskultur som uppmuntrar tillväxt och innovation, samtidigt som du måste hantera snabba beslut.

Vi kan pousettovis stötta med ett utifrånperspektiv och med en lärandelogik som skapar en förståelse kring hur och varför du leder som du gör idag. Det kan även handla om att vi erbjuder en mentor som du kan lita på och ibland även en spetskompetens i hur du ska lyckas med att leda ditt företag eller din verksamhet framåt.

Kontakta oss